Katsastusajat muuttuneet

Katsastuslainsäädännön uudistus harvensi yksityiskäytössä olevien henkilö- ja pakettiautojen sekä raskaiden nelipyörien määräaikaiskatsastusväliä aikaisemmasta. Uudet säännökset tulivat voimaan 20.5.2018.

Ajoneuvon seuraavan katsastusajankohdan voit tarkistaa katsastustodistuksesta, rekisteröintitodistuksen I-osasta tai Trafin sähköisestä asiointipalvelusta.

Uusien säännösten tultua nyt voimaan, edellä mainitut ajoneuvot on katsastettava ensimmäisen kerran nelivuotiaana ja sen jälkeen joka toinen vuosi. Kymmenvuotiaana ajoneuvot on katsastettava vuosittain.

Säädösmuutos tulee voimaan siirtymäajan jälkeen. Seuraava katsastus määräytyy edellisen katsastuksen mukaan. Vasta kun ajoneuvo on katsastettu hyväksytysti nyt muuttuneiden säännösten aikana, seuraavan katsastuksen ajankohta määräytyy uusien säännösten mukaisesti.