Laatujärjestelmä

Plus Katsastus on hankkinut jokaiselle ketjun asemalle uuden katsastuksen toimilupalain edellyttämän laatusertifikaatin. Sertifikaatti osoittaa, että toimipaikkamme laatujärjestelmä täyttää ISO 9001:2008 standardin vaatimukset. Plus Katsastus Oy on kotimaisista toimijoista ensimmäisten yritysten joukossa, joiden toiminta täyttää sertifikaatin vaatimukset.

ISO 9001:2008 on kansainvälinen laadunhallintastandardi, joka soveltuu kaikille yrityksille toimialasta ja toiminnasta riippumatta. Se perustuu kahdeksaan laadunhallinnan periaatteeseen, jotka kaikki ovat hyvään liiketoimintatapaan kuuluvia perusasioita:

  • Asiakassuuntautuneisuus
  • Johtajuus
  • Työntekijöiden sitoutuminen
  • Prosessiajattelu
  • Järjestelmäkeskeinen johtamistapa
  • Jatkuva toiminnan parantaminen
  • Tosiasioihin perustuva päätöksenteko
  • Molemminpuolista hyötyä tuottavat suhteet toimittajiin

iso9001 2008