Katsastus on ajoneuvoille tehtävä lain mukainen tarkastus ja katsastuksessa tarkistetaan laissa asetetut kohteet.

Katsastuksessa tarkistetaan, että ajoneuvo on turvallinen liikenteessä, päästöt ovat riittävän alhaiset ja että pakolliset ajoneuvoverot ja liikennevakuutusmaksut ovat suoritettu, myös ajoneuvon varusteiden tulee olla säädösten edellyttämässä kunnossa.

Ajoneuvon turvallisuuteen ja toimintaan vaikuttavista vioista ja puutteista monet voi todeta myös itse. Korjaamalla tiedossa olevat viat etukäteen voi välttää katsastuksessa korjauskehotukset tai jopa hylkäyspäätöksen. Katsastuksessa havaitun vian perusteella ajoneuvo voidaan määrätä jälkitarkastukseen, jolloin määräaikaiskatsastuksessa todettu vika tai puute tarkastetaan samalla katsastusasemalla uudelleen.

Jälkitarkastus on tehtävä kuukauden kuluessa määräaikaiskatsastuksesta ja mikäli jälkitarkastusta ei määräaikana tehdä auto on katsastettava kokonaan uudelleen.

Trafin määrittelemistä vikatasoista osasta voidaan määrätä pelkkä korjauskehotus, jolloin ajoneuvoa ei tarvitse hyväksyttää uudelleen korjaamisen jälkeen. Hyväksytty määräaikaiskatsastus merkitään ajoneuvon rekisteröintitodistukseen sekä ajoneuvorekisteriin. Jos ajoneuvon katsastus ei ole voimassa, ajoneuvo on käyttökiellossa.