Skip to main content

Plus Katsastus on 100 % suomalainen katsastusasemaketju, joka toimii ympäri Suomen yli 30 aseman voimalla.

Päästö- ja pakokaasumittauksen saat kaikilta toimipisteiltämme.

Autojen pakokaasut sisältävät ympäristölle ja ihmisen terveydelle haitallisia kaasumaisia ja kiinteitä yhdisteitä. Palamistuotteena syntyvä hiilidioksidi kiihdyttää maapallon ilmakehässä tapahtuvia muutoksia.

Jokainen auton käyttäjä voi vaikuttaa pakokaasupäästöjen ja niiden aiheuttamien haittojen vähentämiseen mm. kiinnittämällä huomiota auton käyttöön, ajotapaan ja kunnossapitoon. Uusille autoille asetettavat rakenteelliset vaatimukset ovat laskeneet autojen päästötasoa.

Katsastuksen yhteydessä tehtävä päästömittaus tai savutusmittaus antaa arvokasta tietoa auton moottorin kunnosta ja auttaa autoilijaa osaltaan vähentämään ympäristön kuormitusta. Vähentyneet päästöt merkitsevät samalla auton polttoaineen kulutuksen pienenemistä.

Bensiinikäyttöisten autojen päästöistä mitataan häkä eli hiilimonoksidi (CO) ja hiilivety-yhdisteet (HC). Dieselmoottorilla varustetuiden autojen päästöistä mitataan savutusarvo (k).

OBD-mittauksessa tutkitaan auton toimintaa sen oman ajoneuvotietokoneen tallentamien tietojen pohjalta.

1.1.2001 ja sen jälkeen rekisteröidyissä ottomoottorilla varustetuissa henkilö- ja pakettiautoissa OBD-mittaus on säädetty pakolliseksi katsastukseen liittyväksi toimenpiteeksi 1.1.2004 alkaen.

Myös 1.9.2016 jälkeen käyttöönotetuille dieselkäyttöisille autoille tehdään OBD-mittaus.

Mittauksessa selvitetään ajoneuvon ajonaikaiset virhetilanteet. OBD (On-Board Diagnostics) eli ajoneuvon sisäinen valvontajärjestelmä valvoo auton moottorin ohjausyksikön komentoja ja niiden vasteita.

Millainen päästömittaus?

AutoPäästömittaus
Bensiinikäyttöinen auto, käyttöönotto 1978 –Määräaikaiskatsastuksen yhteydessä tehdään pakokaasupäästöjen tarkastus bensiinikäyttöisille autoille, jotka on käyttöönotettu vuonna 1978 tai sen jälkeen. Bensiinikäyttöisistä vähäpäästöisistä autoista mitataan pakokaasupäästöt sekä joutokäynnillä että korotetulla pyörintänopeudella. Lisäksi mitataan lambda-arvo eli ilmakerroin.
Bensiinikäyttöinen auto, käyttöönotto 2001 –Vuonna 2001 tai sen jälkeen käyttöön-otetuille, bensiini-käyttöisille henkilö-autoille tehdään pakokaasupäästöjen tarkastuksen lisäksi OBD-mittaus. OBD-järjestelmä (OBD = On-Board-Diagnostics), eli sisäinen valvontajärjestelmä, tuli pakolliseksi bensiinikäyttöisiin autoihin 1.1.2001. OBD-järjestelmän tarkastus korvaa joutokäyntimittauksen vuoden 2001 jälkeen käyttöönotetuissa autoissa.
Bensiinikäyttöinen auto, alle 10v. vanhaPakokaasupäästöt tarkastetaan tekemällä OBD-mittaus.
Dieselkäyttöinen auto, käyttöönotto 1980 – 31.8.2016Pakokaasupäästöt tarkastetaan savutusmittauksella dieselmoottorilla varustetuista autoista, jotka on käyttöönotettu aikavälillä 1.1.1980  – 31.8.2016.
Dieselkäyttöinen auto, käyttöönotto 1.9.2016 –Pakokaasupäästöt tarkastetaan tekemällä OBD-mittaus savutusmittauksen sijaan.
Ei päästömittaustaPäästömittaukset eivät ole pakollisia ennen vuotta 1978 käyttöönotetuille bensiinikäyttöisille autoille, eikä ennen vuotta 1980 käyttöönotetuille dieselkäyttöisille autoille. Pakokaasupäästöjen tarkastusta ei tehdä myöskään kaksitahtimoottorilla varustetulle tai moottoripetrolia polttoaineenaan käyttävälle autolle.

Jos yrityksellänne on useampi ajoneuvo tai suoritatte katsastuksia asiakkaanne puolesta, on laskutus mukavin tapa hoitaa maksuliikenne.

Laskutussopimuksen saatte kätevästi tehtyä alla olevan linkin kautta tai käymällä meillä paikan päällä.

Laskutuspalvelu yrityksille