Skip to main content

Plus Katsastus är en 100 % inhemsk besiktningskedja med över 40 stationer runt om i Finland.

Boka tidSök station

Besiktningskoncernen Plus Katsastus ägs och drivs till 100 % av finländska företagare. Vårt mål är att erbjuda sakkunnig och kundinriktad service i alla besiktningsärenden.

Våra företagare har lång erfarenhet av fordonsbesiktning och vill erbjuda service för bilister på bästa möjliga sätt.

Syftet är att ge dig en positiv besiktningspplevelse och säkra att du färdas i ett noggrant besiktat fordon.

Våra mät- och testutrustningar, som är av de bästa på marknaden, säkerställer att ditt fordon är i toppskick och inte förorenar miljön i onödan.

Vi erbjuder högklassig och yrkeskunnig besiktning snabbt och effektivt.

Vår kundvänliga personal är både engagerad och motiverad.

Därför är vi övertygade om att du som kund lägger märke till vår positiva och uppriktiga attityd!

Du kan boka tid för besiktning på Plus Katsastus stationer via www.plus.vsiservice.net. Förhandsbokning ger dig ett billigare pris och är lätt att betala i förväg, samtidigt som du slipper köa. Bokningstjänsten är lätt att använda, testa själv!

Varje station i Plus Katsastus-kedjan har erhållit ett kvalitetscertifikat enligt lagen om fordonsbesiktningsverksamhet. Certifikatet visar att vårt kvalitetsledningssystem uppfyller kraven enligt standarden ISO 9001:2008.

ISO 9001:2008 är en internationell standard för kvalitetsledning som gäller alla företag, oavsett bransch eller verksamhet. Den bygger på åtta principer för kvalitetsstyrning som alla hör till god affärssed:

  • kundorienterad verksamhet
  • ledarskap
  • engagerade medarbetare
  • processtänkande
  • systemcentrerat ledningssätt
  • kontinuerlig förbättring av verksamheten
  • faktabaserat beslutsfattande
  • ömsesidigt gynnsamma relationer med leverantörer.