Skip to main content

Registerbeskrivning enligt personuppgiftslagen för webbtjänsten Plus.fi.

Boka tidSök station

Registeransvarig
Plus Katsastus Oy
Tuotekatu 8 B
21200 Reso
Tfn. 044 4232 000

Registerärenden hanteras av
Marknadsföring / Plus Katsastus Oy
Tuotekatu 8 B
21200 Reso
Tfn. 044 4232 000

Syfte med behandling av personuppgifter

Syftet med behandlingen av personuppgifter är att hantera och upprätthålla kundrelationen mellan Plus Katsastus Oy och användaren, samt att använda uppgifterna för Plus Katsastus Oy:s reklam, marknadsföring och direktmarknadsföring.

Beskrivning av gruppen registrerade

Plus Katsastus Oy:s personregister innehåller personuppgifter om användare av webb- och mobiltjänsten Plus.fi och om fysiska personer som kontaktat företaget.

Beskrivning av personuppgifter som lagras i registret

Personregistret innehåller eller kan innehålla följande information:

Personuppgifter
– förnamn och efternamn
– adress, postnummer och ort
– telefonnummer
– e-postadress
– språk
– registernummer för fordon.

Uppgifter för personifiering
– IP-adress
– tillstånd och förbud gällande direktmarknadsföring.

Lagenliga informationskällor

Plus Katsastus Oy:s register innehåller endast sådana uppgifter som användaren lämnat om sig själv.

Lagenlig utlämning av uppgifter och överföring av uppgifter utanför EU eller EES

Uppgifterna kommer inte att överföras eller lämnas ut utanför EU eller EES. Uppgifterna kan lämnas ut enligt personuppgiftslagen till Plus Katsastus Oy:s samarbetspartner och underleverantörer som agerar på uppdrag av Plus Katsastus Oy.

Principer för skydd av registret

Den registeransvariges datasystem och filer skyddas av tekniska skyddsåtgärder som normalt används i företagsverksamhet. Tillgång till registret kräver ett personligt användarnamn och lösenord, som endast beviljas till personer i den registeransvariges personal eller till en serviceleverantör som agerar på uppdrag av Plus Katsastus Oy och vars roll och uppgifter är kopplade till användarnamnet och behandlingen av personuppgifter.

Tillgång till registrerade uppgifter, rättelse av uppgifter och utövande av rätten att göra invändningar

Var och en har rätt att ta del av sina uppgifter i personregistret och att begära rättelse av eventuella felaktiga uppgifter i personregistret.

Var och en har rätt att invända mot att vederbörandes uppgifter i personregistret används för direktmarknadsföring och distansförsäljning.

Kontakta den som hanterar personregistret vid alla frågor som rör dataskydd och behandling av personuppgifter.